elke molen
is uniek
Molens zijn uniek monumentaal erfgoed. Wij zijn er zuinig op.
meerjaren onderhoudsplan Helpt om het onderhoud op lange termijn efficiënt in te richten. molenaarschap Molens inspecteren als molenaar geeft meerwaarde aan de inspectie. van A tot Z
geregeld
Wij begeleiden het uitvoeringsplan van A tot Z.

Welkom bij Wieringa Molenbouwadvies

Met hart en ziel zetten wij ons in voor het behoud van de Groninger molens.
Bij ons bent u aan het juiste adres voor een onafhankelijk, deskundig advies
en (ondersteuning bij) de uitvoering daarvan.

onderhoudsplan

Welk regulier onderhoud is er nodig? Hoe wordt het uitgevoerd en wat gaat het kosten? Op basis van een inspectie van de molen maken we een plan zodat u weet waar u de komende zes jaar of langer aan toe bent. Ons bestek voldoet aan de juridische eisen voor aanbesteding.

bouwhistorisch onderzoek

Het onderzoek brengt de bouwhistorie van de molen in kaart. Dat doen we door bronnenonderzoek en een inventarisatie ter plekke. Met een bouwhistorisch onderzoek kunt u gedegen keuzes maken voor restauratie, onderhoud en eventueel herbestemming van de molen.

restauratieplan

Soms voldoet regulier onderhoud niet meer en is een ingrijpende restauratie nodig. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek adviseren we u over de noodzakelijke maatregelen. We maken een bestek op waarin staat welke werkzaamheden nodig zijn, hoe ze worden uitgevoerd en wat de kosten zijn. Onze 3D-tekeningen maken het verhaal compleet.

uitvoerbegeleiding

We begeleiden uitvoeringen van A tot Z. We doen opnames, maken kostenramingen en zorgen voor de aanbesteding. Zo nodig vragen we een omgevingsvergunning aan. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden we toezicht op de kwaliteit van het werk en bewaken we het budget. Vanzelfsprekend werken we hierin nauw samen met de eigenaar.

risico inventarisatie & evaluatie

Veiligheid en gezondheid op de molen zijn belangrijk. Voor molenaars én bezoekers. Wij inventariseren de risico’s en geven in een plan van aanpak aan welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Voor onze vaste opdrachtgevers voeren we de RI&E eens per twee jaar uit, in combinatie met het reguliere onderhoud.

subsidieaanvraag

Voor het reguliere onderhoud kunnen moleneigenaren een beroep doen op de BRIM, een subsidie voor onderhoud van monumenten. Voor grotere restauraties zijn vaak andere subsidies beschikbaar. In samenwerking met u helpen we bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Na afloop zorgen wij voor de (financiële) verantwoording.

meerjarenonderhoudsplan

Molens die in goede staat zijn hebben regelmatig onderhoud nodig om kostbare restauratie in de toekomst te voorkomen. Dat vraagt om een onderhoudsplan voor een langere periode waarin aangegeven wordt wanneer welke onderdelen vervangen moeten worden en welk periodiek onderhoud noodzakelijk is. Een duidelijk overzicht van gepland onderhoud en benodigde financiën helpt om het onderhoud op lange termijn efficiënt in te richten.

over ons

Het handelsmerk van de Groningers: nuchterheid en een no-nonsense mentaliteit. Daar kunnen wij ons wel in vinden. Voeg daar onze liefde voor de molens aan toe en je krijgt een hele bijzondere mix. Gedreven en vol enthousiasme voeren wij onze werkzaamheden uit waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.

3D tekenwerk

Drie dimensionaal tekenwerk (3D) geeft een realistisch beeld van bijvoorbeeld de molen na restauratie. Zo wordt de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd en is het mogelijk om de molen vanuit allerlei verschillende standpunten te bekijken. 3D tekenwerk kan bestaan uit plattegronden, aanzichten van de molen, doorsnedes en details.

Zo werken wij

afspraken

We bieden graag duidelijkheid. Daarom werken we op basis van een onderhoudsplan of offerte.

kwaliteit

We houden niet van half werk, u kunt rekenen op een uitstekende kwaliteit. Dat vragen we van onszelf én van de bedrijven die we in de uitvoering begeleiden.

documentatie

Alle werkzaamheden die we uitvoeren houden we zorgvuldig bij, zodat we altijd een actueel overzicht van iedere molen hebben. Handig voor onszelf maar natuurlijk vooral voor u als opdrachtgever.

samenwerking

Goed overleg en een snelle terugkoppeling komt de samenwerking ten goede. En levert uiteindelijk een kwalitatief beter resultaat op. Daar gaan we voor.

vooruitkijken

We denken graag actief mee met onze opdracht­ gevers. Ook over ontwikkelingen waar u in de toekomst mee te maken krijgt. Zo bent u goed voorbereid.

Opdrachtgevers