over ons

Molens zijn ware bakens in het Groninger landschap en er is ons er veel aan gelegen dit cultureel erfgoed te bewaken en te bewaren.

Onze liefde voor molens beperkt zich overigens niet alleen tot het behoud van de molens. Als molenaar weet Anne Wieringa precies hoe je een molen draaiende houdt en welke belangrijke functies onze molens hebben.

Al die expertise zet hij in voor behoud en restaureren van molens. Het voorbereiden en uitvoeren daarvan is een ingewikkeld proces waarbij kennis nodig is op verschillende gebieden: techniek, financiën en kennis van wet- en regelgeving. In ons team is al die deskundigheid aanwezig en zetten wij dat graag in om u te ondersteunen.

Anne Wieringa
adviseur en projectleider

De adviseur en projectleider zonder toeters en bellen. Hij verricht opnames en geeft bouwkundig advies. Als een spin in het web overziet hij wat er moet gebeuren en regelt het zo nodig ter plekke. Anne is molenaar en voorzitter van de Commissie Instandhouding en Beheer voor technisch adviseurs van molens in de provincie Groningen.

Reint Verkerk
bouwkundig medewerker

De stille kracht op kantoor. Hij maakt bouwkundige tekeningen en levert complete rapportages aan. Hij werkt snel en secuur en staat voor wat hij doet. Zonder hoogtevrees klimt hij in de hoogste molen voor het maken van inspectiefoto’s.

Ben Hut
bouwkundig medewerker

Pas de opleiding middenkader bouwkunde afgerond. Helpt mee met de inspecties en werkt rapportages uit. Daar waar nodig wordt er mee geholpen. Als jongste van de medewerkers heeft een frisse blik op het werk.

Ype Jan Nienhuis
projectmedewerker

Projectmedewerker met oog voor detail. Hij doet bouwhistorisch onderzoek en schrijft rapporten. Met gedegen kennis brengt hij het verhaal van de molens in kaart. Ype Jan is architectuurhistoricus en genoot zijn opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen.

vacature stagair

We voelen ons medeverantwoordelijk voor het behoud van molens, ons cultuurhistorisch erfgoed. Daarom krijgt ieder half jaar een student bouwkunde de kans om bij ons kennis te maken met ons werk en uitge­breide en gevarieerde werkervaring op te doen.